After school routine
After School routine_elevdel.jpg

God eftermiddag, så er skoledagen slut. Hvad laver du efter skole? Det er ikke sikkert, at det er det samme som dine klassekammerater, men der er nogle ting, som I alle gør. Det skal I tale om nu.

Vocabulary (ord du skal lære):

Home, homework, dinner, shower, pyjamas, go home, do my homework, have dinner, watch tv, take a shower, put on my pyjamas, go to bed.