House
Temaet "House" indledes med en kort snak om Skotland.

Info om landet findes her.

Derefter kan I arbejde med sangen "The House Song" for at give eleverne et auditivt input med temaets ordforråd.

Præsenter flashcardsene med temaets ord vha. de foreslåede aktiviteter, og vælg herefter de andre aktiviteter og lege m.m., som du vil bruge under temaet.

Aktiviteterne er også i dette tema listet med progression fra receptive til produktive aktiviteter.

Har du brug for at gennemgå arbejdsbogens sider for klassen, findes de i pdf versioner under menupunktet "IT-tavlen".

Vocabulary
Rooms: Living room, dining room, kitchen, bedroom, bathroom, office, garage, garden.
Furniture: table, chair, lamp, sofa, door, window, tv, closet, toilet, bathtub, shelf, bed.

Målene for temaet

1. Vi skal lære at forstå og sige ord for ting i huset.

2. Vi skal lære at skrive ord for ting i huset.

3. Vi skal kunne læse og fortælle lidt om temaet hus.

Målene kan bruges sammen med eleverne, når temaet startes op, så eleverne kan se, hvad de skal lære. Undervejs bruges målene som en tjekliste til, hvor langt man er nået. De kan bruges som klassens fælles mål eller som udgangspunkt for mere individuelle mål for eleverne.