Evaluering

Evaluering er vigtig for både elever, lærere og ikke mindst forældre.

Som elev er det også rart at få feedback på det arbejde, man har lavet, hvilket er vigtigt for den fortsatte motivation. For læreren er evalueringen et bevis på og et praj om, hvor langt de enkelte elever er nået i indlæringen. Denne del er også af stor interesse for de fleste forældre.

Brugen af TPR og Listen and respond-aktiviteter er i sig selv en form for evaluering, da læreren med det samme får bevis på elevernes forståelse for ordene via de bevægelser, de gør.

Vi anbefaler, at læreren anvender aktiviteten "Listen and tick" efter hvert tema. På denne måde får læreren en indsigt i, om eleven har forståelse for temaets ordforråd.

"Listen and tick" findes herunder: