The Year
Temaet "The Year" indledes med en kort snak om landet England.

Info om landet findes her.

Herefter lyttes til sangen "Solomon Grundy" for at give eleverne et auditivt input med temaets ordforråd.

Præsenter flashcardsene med temaets ord vha. de foreslåede aktiviteter, og vælg de andre aktiviteter og lege m.m. man vil bruge under temaet.

Aktiviteterne er også i dette tema listet med progression fra receptive til produktive aktiviteter.

Har du brug for at gennemgå arbejdsbogens sider for klassen, findes de i pdf versioner under menupunktet "IT-tavlen".

Vocabulary
Ugedage: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday

Måneder: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December

Årstider: winter, spring, summer and autumn.


Målene for temaet

1. Vi skal lære at forstå og sige ugedagenes, månedernes og årstidernes navne

2. Vi skal lære at skrive ord for ugedage, måneder og årstider

3. Vi skal kunne fortælle lidt om ugedage, måneder og årstider.

Målene kan bruges sammen med eleverne, når temaet startes op, så eleverne kan se, hvad de skal lære. Undervejs bruges målene som en tjekliste til, hvor langt man er nået. De kan bruges som klassens fælles mål eller som udgangspunkt for mere individuelle mål for eleverne.