Apps

Appsene er skrevet i prioriteret rækkefølge og med en nærmere beskrivelse.

Du kan inddrage dem i et forløb, eller de kan bruges som hjemme-/ekstra arbejde.

Hvis ikke andet er anført, er appsene gratis, men markedet ændres hurtigt, så det er dags dato-priser.