Songs

Til temaet hører sangen: School song.

Man kan indlede temaet med at høre sangen afspillet på klassen.

Det er også muligt at synge den selv, når eleverne er mere fortrolige med ordene.

Endelig kan man printe noderne ud og spille sangen sammen med musiklæreren i musikundervisningen.