School
Temaet "School" indledes med en kort snak om landet USA.

Info om landet findes her.

Derefter kan I arbejde med sangen "School Song" for at give eleverne et auditivt input med temaets ordforråd.

Dernæst gennemgås flashcardsene med temaets ord vha. de foreslåede aktiviteter, og følgeligt vælges de andre aktiviteter og lege m.m., som man vil bruge under dette tema.

Under fanen med aktiviteter er aktivitetsforslagene listet med progression fra receptive til produktive øvelser.

Har du brug for at gennemgå arbejdsbogens sider for klassen, findes de i pdf versioner under menupunktet "IT-tavlen".

Vocabulary
School bag, rubber, pencil, ruler, blackboard, pencil sharpener, pair of scissors, notebook, pencil case, lunch box, classroom, teacher, pupil, book, Danish, English, maths, art, music, P.E.

Målene for temaet

1. Vi skal lære at forstå og sige ord for ting i skolen.

2. Vi skal lære at skrive ord for ting i skolen.

3. Vi skal kunne læse og fortælle lidt om temaet skole.

Målene kan bruges sammen med eleverne, når temaet startes op, så eleverne kan se, hvad de skal lære. Undervejs bruges målene som en tjekliste til, hvor langt man er nået. De kan bruges som klassens fælles mål eller som udgangspunkt for mere individuelle mål for eleverne.