Spare Time
Temaet "Spare Time" indledes med en kort snak om landet Australien.

Info om landet findes her.

Herefter lyttes til sangen "Spare Time" for at give eleverne et auditivt input med temaets ordforråd.

Præsenter flashcardsene med temaets ord vha. de foreslåede aktiviteter, og vælg de andre aktiviteter og lege m.m. man vil bruge under temaet.

Aktiviteterne er også i dette tema listet med progression fra receptive til produktive aktiviteter.

Har du brug for at gennemgå arbejdsbogens sider for klassen, findes de i pdf versioner under menupunktet "IT-tavlen".

Vocabulary
To play football, to play handball, to play tennis, to play basketball, to play table tennis, to play computer, to play/listen to music, to ride, to run, to cycle, to fish, to read, to draw, to swim, to ski, to do gymnastics, to be with friends.

Målene for temaet

1. Vi skal kunne forstå og sige ord om fritidsaktiviteter

2. Vi skal kunne skrive ord for fritidsaktiviteter

3. Vi skal kunne læse og fortælle lidt om temaet fritid

Målene kan bruges sammen med eleverne, når temaet startes op, så eleverne kan se, hvad de skal lære. Undervejs bruges målene som en tjekliste til, hvor langt man er nået. De kan bruges som klassens fælles mål eller som udgangspunkt for mere individuelle mål for eleverne.