Games
I forlængelse af emnets mange forslag til aktiviteter kan man inddrage en række lege efter behov.

De understøtter de forskellige læringsstile, idet de er en del af tanken om Cooperative Learning (CL) og Total Physical Response (TPR), som du kan læse mere om i lærerens vejledning.